Bevisste foreldre - en god start Doblet alkoholforbruk og endret drikkekultur krever bevisste kommuner og nærmiljø
Forsiden
Gravid
Førskole
1.-4. Klasse
5.-7. Klasse
Om programmet
Barnesitater
Blå Kors KLP

Bevisste foreldre – en god start

ALKOHOLKONSUMET I NORGE er doblet på ti år*. Blå Kors har registrert at dagens foreldre har et stort behov for faktainformasjon, gode råd og mulighet for å diskutere felles kjøreregler med andre foreldre.

Vi ønsker foreldre som er bevisste på sammenhengene mellom egen bruk /egne holdninger og barnas forhold til alkohol, for å begrense de skadevirkningene vi vet er en følge av et økende alkoholforbruk.

Kommuner, lærere, helse- og barnehagepersonell kan bidra til å gjøre foreldre og andre foresatte mer bevisste på kombinasjonen barn og alkohol

FOREBYGGINGSPROGRAMMET Bevisste foreldre - en god start tar utgangspunkt i fire faser i barnets oppvekst fra fosterstadiet og ut barneskolen. Hovedfokus er satt på vårt desidert vanligste rusmiddel: Alkohol. Fire tankevekkende, faktabaserte foldere setter temaet på dagsorden blant foreldrene. Brosjyrene kan fungere som ramme for foreldremøter på initiativ fra f.eks. helsestasjon, barnehage eller skole.

Møtene kan arrangeres som dialogkonferanser der foreldrenes egne tanker og erfaringer er viktige bidrag.

*Tall fra SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning)