Når mor drikker får fosteret like høy promille Endret oppførsel pga alkohol skaper utrygghet hos barn Barna lærer av foreldrenes alkoholvaner, men dobler! Tidlig alkoholdeut betyr dobbelt forbruk som voksen
Gravid
Førskole
1.-4. Klasse
5.-7. Klasse
Om programmet
Barnesitater
English summary
 
Bevisste foreldre - en god start. Et samarbeidsprosjekt mellom KLP og Blå Kors.
Vanlige spørsmål
Barnesitater
Informasjon
Hvordan kan du bidra til mer bevisste foreldre?
Bestille brosjyrer

 

Mer Mer Mer Mer Blå Kors KLP