Bevisste foreldre - en god start Doblet alkoholforbruk og endret drikkekultur krever bevisste kommuner og nærmiljø
Forsiden
Gravid
Førskole
1.-4. Klasse
5.-7. Klasse
Om programmet
Barnesitater
Blå Kors KLP

Vanlige spørsmål

Når vi er i kontakt med foreldre og familier, får vi ofte spørsmål. Mange av spørsmålene er like. Vi har derfor valgt å legge ut en del av disse vanlige spørsmålene og samtidig gi noen svar. Dersom du ønsker å stille oss spørsmål, kan du sende mail til post@blakors.no

Jeg er gravid og skal på julebord. Gjør det noe om jeg drikker ett glass vin?

Svar:
Nyere forskning viser at også små mengder alkohol kan skade fosteret gjennom hele svangerskapet. Det finnes ingen sikker nedre grense for alkoholinntak i svangerskapet. Derfor anbefaler Sosial- og helsedirektoratet at gravide, og de som forsøker å bli gravide, ikke drikker alkohol.


Kan jeg drikke når jeg ammer barnet mitt?

Svar:
Morsmelken har samme promille som mors blod, og som hovedregel kan vi si at det bør være samme promillegrense for amming som i trafikken. Det tar mellom 1 og 3 timer for kroppen å bryte ned alkoholen i ett glass vin. Nasjonalt komeptansesenter for amming anbefaler å vente 3 timer med å amme når du har drukket ett glass vin. Drikker du to glass vin, må du doble denne tiden.


Jeg er småbarnsmamma og er urolig fordi det er så mye drikking i min familie i julehøytiden. Hva kan jeg gjøre med dette?

Svar:
Dersom du ønsker en alkoholfri sone rundt dine barn, har du lov til å be om det. Diskuter dette med familien i god tid og lag konkrete avtaler som tar hensyn til barna dine.


Tar barnet mitt skade av å se at jeg som forelder drikke alkohol?

Svar:
Nei, det kan vi ikke hevde. Imidlertid kan det som er voksnes hygge oppleves som ubehagelig for barn. Som forelder er du ditt barns viktigste rollemodell. Det er de voksnes endrede atferd som kan oppleves utrygt for barna. Barna kan oppleve at det trygge blir utrygt.


Jeg er tenåringsfar og datteren min på seksten ber meg kjøpe alkohol til henne som hun kan ta med seg på fest med sine venner. Har du noen råd?

Svar:
Undersøkelser viser at ungdom som får med seg alkohol hjemmefra drikker mer. De drikker det de får med seg hjemmefra og i tillegg drikker de det de får av venner. I Norge har vi 18 års grense for alkohol og sigaretter. Undersøkelser viser også at når foreldrene har en restriktiv holdning, påvirker det ungdommens alkoholbruk i moderat retning.