Bevisste foreldre - en god start Tidlig alkoholdeut betyr dobbelt forbruk som voksen
Forsiden
Gravid
Førskole
1.-4. Klasse
5.-7. Klasse
Om programmet
Barnesitater
Blå Kors KLP

DET ER EN MYTE Å TRO AT «NÅR JEG SERVERER ELLER SENDER MED MITT BARN ALKOHOL, VET JEG I HVERT FALL HVA OG HVOR MYE HUN DRIKKER»

Den som begynner med alkohol tidlig, øker sitt forbruk utover i ungdomstida.

Et barn som begynner i 13-årsalderen vil som voksen ha et forbruk som er dobbelt så høgt som den som begynner ved 16. Og dette i en situasjon hvor ungdom i gjennnomsnitt drikker dobbelt så mye som for ti år siden!
En del foreldre lar sine barn prøve alkohol hjemme, med gode hensikter om å lære dem å drikke «dannet». Undersøkelser slår klart fast at effekten er den motsatte. Barn oppfatter dette som et klarsignal om å drikke, med høyere forbruk som resultat. Og sender du med alkohol på fest, drikker barna det i tillegg til hva de ellers drikker.
Det viser seg også at om barna hentes, bringes og følges opp, reduserer de sitt forbruk. Det er sannsynlig at jo senere barna debuterer, desto mindre drikker de senere i livet. Det viktigste du som forelder kan gjøre dersom du ønsker et lavt forbruk for ditt barn, er å bidra til å utsette alkoholdebuten, ikke fremskynde den.

«Unge som får alkohol hjemme, drikker tre ganger så mye alkohol som unge som ikke får slik servering av sine foreldre.»
Professor Willy Pedersen ved NOVA (Norsk institutt
for forskning om oppvekst, velferd og aldring)
Kilde: «Helsenytt - for alle»

«Alle er edru første gang de drikker, for å si det banalt. Det er de som regel ikke første gang de prøver narkotika.»
Camilla Lynge, AKAN

 
 
Last ned pdf av brosjyren