Bevisste foreldre - en god start Barna lærer av foreldrenes alkoholvaner, men dobler!
Forsiden
Gravid
Førskole
1.-4. Klasse
5.-7. Klasse
Om programmet
Barnesitater
Blå Kors KLP

DU ER DITT BARNS VIKTIGSTE ROLLEMODELL OG FORBILDE

Undersøkelser viser at 8 av 10 barn i barneskolealder prøver å være så lik foreldrene som mulig – de lærer faktisk også alkoholvanene.

Det har vist seg at det er bedre å sette klare regler for sin egen omgang med alkohol tidlig, når barna er små. Naturlig nok er de langt vanskeligere å påvirke i tenårene.
Tenåringer i dag drikker dobbelt så mye alkohol som for ti år siden. For å forberede barna for denne virkeligheten, bør man tidlig tenke over hvilket forhold til alkohol man vil at barnet skal overta. De fleste barn lærer tidlig hva det betyr å si «skål», og har det moro med å spille «full mann». Mange studier viser at det drikkemønsteret barna senere får, minner mye om foreldrenes noen år tidligere. Far og mor er barnas rollemodeller for det senere liv.
Alkoholbruk sammen med barn er et følelsesladet tema. Men det kan vise seg at det blir verre ved ikke å snakke om det.

«Det er ingen tvil om at foreldrenes holdninger og livsstil er blant de sterkeste impulser for de valg «avkommet» foretar og de vaner som utvikles.»
Professor Willy Pedersen

«I forhold til alkoholbruk starter sosialiseringen tidlig. Det ser ut som barns alkoholoppfatninger utvikler seg til mer stabile mønstre allerede rundt 3.-4. klasse.»
Fra rapporten «Læl om æ e mindreårig», en undersøkelse
blant 1200 ungdomsskoleelever 2005 av Nossum, Haugan
og Haugland.

«Nye drikkemønstre(...): vinklubber og vennetreff rundt vin og mat blir mer utbredt. Slik øker også alkoholbruken
hjemme og vi får færre alkoholfrie soner i dagliglivet vårt.»

Daglig leder Trine Stensen Lunde, Alkokutt

«Foreldrene er de viktigste forebyggerne»
Overlege/psykiater H.O. Fekjær, «Rus»

 
 
Last ned pdf av brosjyren